خبر

 • تک بورد - TikTok در حال آزمایش فیلم های با فرم طولانی تر است

  TikTok در حال آزمایش فیلم های با فرم طولانی تر است
  چند ثانیه قبل

  اگر چیزی که در طول دهه گذشته یا بیشتر در مورد رسانه های اجتماعی یاد گرفته ایم ، این است که مردم به طور کلی به تغییرات ناگهانی و گسترده پاسخ مثبت نمی دهند. خوشبختانه برای پلتفرم اشتراک ویدیو متعلق به ByteDance ، به نظر می رسد آنها در حال آزمایش گزینه جدید در مقیاس بسیار کوچک هستند.

  TikTok در حال تکمیل توانایی ایجاد و به اشتراک گذاری ویدیوها برای خالقان تا سه دقیقه است ، که سه برابر بیشتر از 60 ثانیه فعلی است.

  < p>

خبرهای دیگر از اینترنت