توسعه دهنده Arma 3 می گوید هنوز برای ایجاد اخبار جعلی از آن استفاده می شود، نکاتی را برای شناسایی فیلم بازی ارائه می دهد

توسعه دهنده Arma 3 می گوید هنوز برای ایجاد اخبار جعلی از آن استفاده می شود، نکاتی را برای شناسایی فیلم بازی ارائه می دهد

WTF؟! فیلم بازی‌های ویدیویی که ادعا می‌کنند حوادث واقعی هستند، به‌ویژه آنهایی که از درگیری‌ها به‌وجود آمده‌اند، به دور از

بیشتر بخوانید