خبر

  • تک بورد - Xbox Series X بررسی

    Xbox Series X بررسی
    چند ثانیه قبل

    Xbox Series X مانند نوع ماشینی که معمولاً در آغاز نسل جدید به دست می آوریم ، هنگامی که عادت داریم با سخت افزار جدید رادیکال عادت کنیم که اساساً زمان ما را با دستگاه های PlayStation ، Xbox یا Nintendo شروع می کند ، احساس نمی شود. .

خبرهای دیگر از بررسی ها