خبر

  • تک بورد - Nothing's Ear (1) امروز با بررسی های مختلف متفاوت است

    Nothing's Ear (1) امروز با بررسی های مختلف متفاوت است
    30 روز و -1 ساعت قبل

    نظر دهندگان مورد پسند قرار گرفتند بسیاری از ویژگی ها با قیمت 99 دلار کیفیت صدای خوب طراحی شفاف متمایز لغو نویز فعال شارژ بی سیم شارژ بی سیم

    بازرسان Didn مانند برخی از موارد اتصال طراحی ممکن است تفرقه افکن باشد بدون پشتیبانی دستیار مجازی سفارشی سازی کنترل محدود بنابراین لغو سر و صدا و حالت های صدای محیط مسائل مربوط به زمان مورد نیاز بیش از حد میان رده فوقانی با دوام ضعیف عمر باتری ضعیف بدون AptX امن ترین مناسب نیست

خبرهای دیگر از یاب محصول