خبر

 • تک بورد - فیس بوک و ری بان از عینک های هوشمند

  فیس بوک و ری بان از عینک های هوشمند "Ray-Ban Stories" رونمایی کردند
  10 روز و 10 ساعت قبل

  منتقدان پسندیدند

  استایل های ری-بن شیک وسایل محتاط بسیاری از سبک ها ، رنگ ها و لنزها برنامه و خط مشی رازداری را از فیس بوک جدا کنید برنامه عالی با کیفیت تماس عالی شما فعالانه از فیس بوک استفاده می کنید (علاوه بر نیاز به حساب)

  نظر دهندگان آن را دوست نداشتند

  نیاز به یک حساب فیس بوک گرفتن آسان تصادفی ابزارهای ویرایش نهایی حاشیه زمان ویدیو خیلی کوتاه است عملکرد ضعیف دوربین کم نور در برابر آب و گرد و غبار صدا فاقد بیس است

خبرهای دیگر از محصول یاب