خبر

 • تک بورد - از Apple AirTags می توان برای هدایت یافتگان به وب سایت های مخرب سوء استفاده کرد

  از Apple AirTags می توان برای هدایت یافتگان به وب سایت های مخرب سوء استفاده کرد
  7 روز و 23 ساعت قبل

  یکی دیگر از مشکلات احتمالی اشکال منجر به افشای عمومی قبل از رفع اشکال می شود.
  بازدیدکنندگان همچنان به برنامه حراج اشکال اپل می رسند ، که به گفته محققان امنیتی در پاسخ به گزارشات آسیب پذیری آن کند و ناسازگار است.

  این بار ، vuln du jour به دلیل ضدعفونی کردن فیلد ورودی کاربر-به ویژه ، فیلد شماره تلفن که صاحبان AirTag برای شناسایی دستگاه های از دست رفته خود استفاده می کنند ،

  حمله خوب سامری

خبرهای دیگر از فناوری اطلاعات