بدافزاری که قبلاً دیده نشده بود، داده ها را در دادگاه ها و دفاتر شهرداران روسیه مورد حمله اتمی قرار می دهد

بدافزاری که قبلاً دیده نشده بود، داده ها را در دادگاه ها و دفاتر شهرداران روسیه مورد حمله اتمی قرار می دهد

CryWiper به عنوان باج‌افزار ظاهر می‌شود، اما هدف واقعی آن از بین بردن دائمی داده‌ها است.دفاتر و دادگاه‌های شهرداران در

بیشتر بخوانید
Google برنامه Play را راه‌اندازی می‌کند که به‌طور مخفیانه متن‌هایی را به سرور توسعه‌دهنده ارسال می‌کند

Google برنامه Play را راه‌اندازی می‌کند که به‌طور مخفیانه متن‌هایی را به سرور توسعه‌دهنده ارسال می‌کند

از متن‌ها برای ارائه کدهای راستی‌آزمایی برای حساب‌های تقلبی استفاده شد.Google دو برنامه را حذف کرده است، یکی با بیش

بیشتر بخوانید