ذهن‌های پیشرو در حوزه فناوری نامه سرگشاده را امضا می‌کنند و درخواست توقف شش ماهه توسعه هوش مصنوعی پیشرفته را دارند.

ذهن‌های پیشرو در حوزه فناوری نامه سرگشاده را امضا می‌کنند و درخواست توقف شش ماهه توسعه هوش مصنوعی پیشرفته را دارند.

برخی از ذهن‌های برتر دنیای فناوری از محققان هوش مصنوعی می‌خواهند که فوراً کار روی آموزش سیستم‌های پیشرفته را متوقف

بیشتر بخوانید