خبر

  • تک بورد - چه اتفاقی برای Winamp افتاده است؟

    چه اتفاقی برای Winamp افتاده است؟
    29 روز و 17 ساعت قبل

    اخیراً دوستی داشتم که به او پیشنهاد دادم سیستم بلندگوی رایانه شخصی DIY خود را تست کند. اولین چیزی که از دهان او خارج شد تمجید از تجهیزات صوتی من نبود، بلکه یک سوال در مورد نرم افزار بود: "شما هنوز از Winamp استفاده می کنید؟" کمی غافلگیر شده، بهترین چیزی که می توانستم با آن برگردم چیزی در امتداد این جمله بود: «بله، عالی است».

    این تبادل مدام بعداً در روز به من مراجعه می کرد. "چه چیز دیگری استفاده کنم؟" تعجب کردم.

خبرهای دیگر از امکانات