خبر

 • تک بورد - PSA: اینتل درایورهای Wi-Fi جدید را برای ویندوز 10 منتشر می کند

  PSA: اینتل درایورهای Wi-Fi جدید را برای ویندوز 10 منتشر می کند
  3 روز و 8 ساعت قبل

  هر پرونده شامل درایورهای چند آداپتور از جمله آداپتورهای 10/100 ، گیگابیتی و 10 گیگابایتی است. این بارگیری شامل موارد تشخیصی است. بارگیری های جداگانه برای راهنماهای کاربر و سایر ویژگی ها در دسترس است. این نرم افزار همچنین ممکن است برای کنترل کننده های اترنت اینتل نیز اعمال شود. پشتیبانی از اتصالات شبکه داخلی توسط سازنده سیستم یا برد ارائه می شود. اینتل تأمین کننده اجزای لپ تاپ است و سیستم های کامل

  انتشار یادداشت ها درایورهای مرتبط 10

  موارد جدید:

  Windows 10

  هنگام انجام انتقال فایل بزرگ ، Windows Device Manager ممکن است نشان دهد آداپتور بی سیم نیست عملکرد صحیح. ورود به سیستم رویداد Windows System نشان دهنده رویداد ID 5002 و 5005 است. اتلاف اتصال شبکه به صورت بی سیم با آداپتورهای بی سیم AC-8260 و AC-8265 به صورت تصادفی. Windows System Event Log نشان دهنده Event ID 5002 و 5005 است. خطاهای Windows * Stop (BSOD) ممکن است رخ دهد که درایور Intel Wireless مرتبط باشد. نرم افزار Intel PROSet / Wireless 22.50.1 به روز شده است که شامل به روزرسانی های کاربردی و امنیتی است. کاربران باید به آخرین نسخه به روز شوند.

  سایر سیستم ها

  در برخی از سیستم ها ، به ندرت دستگاه بلوتوث ممکن است هنگام اتصال به دستگاه همراه از طریق رایانه شخصی به برنامه های اتصال تلفن همراه ، در مدیریت دستگاه زنگ زد درایور Intel Wireless Bluetooth 22.50.0 به روز شده است که شامل به روزرسانی های کاربردی و امنیتی است. کاربران باید به آخرین نسخه به روز شوند.

  محصولات پشتیبانی شده:

  Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Intel Dual Band Wireless-AC 7265 Intel Dual Band Wireless-AC 8260 Intel Dual Band Wireless-AC 8265 Intel Dual Band Wireless- AC 8265 Desktop Kit Intel Dual Band Wireless-N 7265 Intel PROSet / نرم افزار بی سیم Intel Tri-Band Wireless-AC 17265 Intel Tri-Band Wireless-AC 18260 Intel Tri-Band Wireless-AC 18265 Intel Wi-Fi 6 (Gig +) Desktop Kit Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig +) Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig +) Intel Wi-Fi 6E AX210 (Gig +) Intel Wireless-AC 9260 Intel Wireless-AC 9461 Intel Wireless-AC 9462 Intel Wireless-AC 9560 Intel Wireless- N 7265 Intel Wireless-AC 95602 Intel Wireless-AC 94622 Intel Wireless-AC 94612 Intel Wireless-AC 92602 Intel Dual Band Wireless-AC 82652 Intel Dual Band Wireless-AC 82602 Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Intel Wireless 7265 (Rev D) Family Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Intel Wi-Fi 6 AX2002 Intel PROSet / Wireles s Software Intel Wireless-N 7260 Intel Dual Band Wireless-AC 7260 Intel Dual Band Wireless-N 7260 Intel Dual Band Wireless-AC 3160 Intel Dual Band Wireless-AC 7265 Intel Dual Band Wireless-N 7265 Intel Wireless-N 7265 Intel Dual Band Wireless-AC 8260 Intel Tri-Band Wireless-AC 17265 Intel Tri-Band Wireless-AC 18260 Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Intel Dual Band Wireless-AC 8265 Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Intel Tri-Band Wireless-AC 18265 < p> نسخه های قبلی:

  نرم افزار و درایور Intel PROSet / Wireless Network Adapter and Driver 21.30.3 for Windows 10 64-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 21.30.3 برای Windows 10 32-bit Intel PROSet / Network Wireless نرم افزار آداپتور و درایور 21.20.0 برای ویندوز 8 64 بیتی Intel PROSet / Wireless Network Adapter نرم افزار و درایور 21.20.0 برای ویندوز 8 32 بیتی Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 21.20.0 برای ویندوز 7 64 بیتی اینتل PROSet / آداپتور شبکه بی سیم S oftware و Driver 21.20.0 برای ویندوز 7 64 بیتی Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.120.1 Windows 10 64-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.120.1 Windows 10 32-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.120.1 Windows 8 64-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.120.1 Windows 8 32-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter Network and Driver 20.120.1 Windows 7 64-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.120.1 Windows 7 32-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.110.0 Windows 10 64-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.110.0 Windows 10 32-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.50.0 Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.30.1 برای ویندوز 10 64 بیتی Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.30.1 برای ویندوز 10 32 بیتی

  Inte l نرم افزار آداپتور PROSet / Wireless Network Adapter و درایور 20.10.2 2017-11-20:

  Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.10.2 Windows 10 نرم افزار آداپتور 64 بیتی Intel PROSet / Wireless Network Adapter و درایور 20.10. 2 Windows 10 32-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.10.2 Windows 8 / 8.1 64-bit Intel PROSet / نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم و درایور 20.10.2 Windows 8 / 8.1 32-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter نرم افزار و درایور 20.10.2 Windows 7 64-bit Intel PROSet / Adapter Wireless Network Adapter نرم افزار و درایور 20.10.2 Windows 7 32-bit

  Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.0.2 2017-11-08:

  Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.0.2 Windows 10 64-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.0.2 Windows 10 32-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.0.2 Windows 8.1 نرم افزار آداپتور 64 بیتی Intel PROSet / Wireless Network Adapter و درایور 20.0.2 Windows 8.1 32-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter Network and Driver 20.0.2 Windows 7 64-bit Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.0.2 Windows 7 32-bit

  Intel PROSet / بی سیم و نرم افزار آداپتور شبکه بی سیم 19.70.0 2017-07-12:

  Windows 10 64-bit Windows 10 32-bit Windows 8 / 8.1 64-bit Windows 8 / 8.1 32-bit Windows 7 64-bit Windows 7 ویندوز 10 64 بیتی ویندوز 10 ویندوز 10 32 بیتی ویندوز 8.1 / 8 64 بیتی ویندوز 8.1 / 8 32 32 بیتی

  Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 19.50.1 2017-04-28:

  -bit Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit

  Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 19.20.3:

  Windows 10 64-bit Windows 10 32-bit Windows 8.1 / 8 64-bit Windows 8.1 / 8 32 بیتی Windows 7 64-bit Windows 7 32 - bit

  نسخه قبلی 19.20.3 2016-10-18:

  Windows 10 64-bit Windows 10 32-bit Windows 8 / 8.1 64 ویندوز 8 / 8.1 ویندوز 7 32 بیتی ویندوز 7 32 بیتی ویندوز 7 32 بیتی

  نسخه قبلی 19.0.1 2016-07-20:

  ویندوز 10 ویندوز 10 64 بیتی ویندوز 10 32 بیتی ویندوز 8 / 8.1 ویندوز 8 بیتی 8 بیتی 8 بیتی 32 بیتی Windows 7 64-bit Windows 7 32-bit

  نسخه قبلی 18.40.4 2016-07-02:

  Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 / 8.1 32-bit Windows 8 / 8.1 64 -bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit

  نسخه قبلی 18.40.0 2016-03-21:

  Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 / 8.1 32-bit Windows 8 / 8.1 64 بیتی ویندوز 7 32 بیتی ویندوز 7 64 بیتی

  نسخه قبلی 18.21.0 2015-11-12:

  ویندوز 10 32 بیتی ویندوز 10 64 بیتی ویندوز 8 / 8.1 ویندوز 32 بیتی 8 / 8.1 64 بیتی Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit

  نسخه قبلی 18.20.0:

  Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 / 8.1 32-bit Windows 8 / 8.1 ویندوز 7 بیتی ویندوز 7 32 بیتی ویندوز 7 64 بیتی

  نسخه قبلی 18.11.0:

  ویندوز 7 32 بیتی ویندوز 7 64 بیتی ویندوز 8 / 8.1 32 بیتی t Windows 8 / 8.1 64-bit

  نسخه قبلی 17.16.0:

  Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64- bit

  نسخه قبلی 17.1.0:

  Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

  نسخه 7.0. 6:

  Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 64-bit

  نسخه قبلی 7.0.3:

  Windows 7 32-bit Windows 7 64 بیتی ویندوز 8 32 بیتی ویندوز 8 64 بیتی ویندوز 8.1 64 بیتی درایورهای مشابه دیگر که نسخه های مختلف یا نسخه های مختلف برای سیستم عامل های مختلف هستند: Intel PROSet / Wireless Network Adapter Software and Driver 20.50.0 مه 2 ، 2018 Windows 7/8/10 90.2 MB Intel PROSet / نرم افزار و آداپتور شبکه بی سیم Intel er 19.60.0 17 مه 2017 Windows 7/8/10 93.7 MB Intel Bluetooth PROSet / Driver Wireless 19.0.1607 4 اکتبر 2016 Windows 7/8 31.4 MB Intel PROSet / نرم افزار و درایورهای بی سیم 17.1.1532.1813 28 سپتامبر 2015 ویندوز 8 6.3 مگابایت Intel PROSet / Wireless Software and Drivers 15.2.0 for Windows 7 32-bit Windows 20 جولای 2012 Windows 7 69.2 MB MB PROSet / Wireless Software and Drivers 15.2.0 for Windows 7 64-bit 20 جولای 2012 Windows 7 64 -bit 76.7 MB Intel PROSet / Wireless Software and Drivers 16.10.0 for Windows 8 32-bit 32 بیتی 27 فوریه 2014 ویندوز 8 80.1 مگابایت Intel PROSet / Wireless Software and Drivers 16.10.0 برای ویندوز 8 64 بیتی 27 فوریه 2014 Windows 8 64-bit 90.6 MB Intel PROSet / Wireless Software and Drivers 16.10.0 for Windows 7 32-bit 27 فوریه 2014 Windows 7 80.1 MB Intel PROSet / Wireless Software and Drivers 16.10.0 for Windows 7 64-bit 27 فوریه 2014 Windows 7 64-bit 90.6 MB ▸ مرور تمام درایورهای Intel

خبرهای دیگر از رانندگان