بدافزاری که قبلاً دیده نشده بود، داده ها را در دادگاه ها و دفاتر شهرداران روسیه مورد حمله اتمی قرار می دهد

بدافزاری که قبلاً دیده نشده بود، داده ها را در دادگاه ها و دفاتر شهرداران روسیه مورد حمله اتمی قرار می دهد

CryWiper به عنوان باج‌افزار ظاهر می‌شود، اما هدف واقعی آن از بین بردن دائمی داده‌ها است.دفاتر و دادگاه‌های شهرداران در

بیشتر بخوانید